Přihláška

Všechny osobní údaje slouží pouze pro identifikaci žáka a jeho docházky, nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně a dále s nimi bude nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Provozní řád – zde.